Va informam ca, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, informatiile referitoare la numele si adresa dumneavoastra vor fi inregistrate in baza noastra de date. Acestea vor fi utilizate EXCLUSIV in scopul facturarii si livrarii produselor comandate de dumneavoastra, transmiterii de oferte comerciale solicitate de dumneavoastra, realizarii de analize/rapoarte folosite doar in cadrul firmei SC Dezmembrari Mercedes SRL:

Datele vor fi tratate confidential, in conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa in Legea nr. 506/2004. Conform legislatiei in vigoare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale si sa solicitati stergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata.

Shopping Cart